Lekarze specjaliści – Platinum Centrum Medyczne

Wybierz lekarza specjalistę:

Chirurg naczyniowy

Jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej. W 2000 roku ukończył studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, a w 2012 roku w zakresie chirurgii naczyniowej.

Obecnie pracuje w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na stanowisku Zastępcy Ordynatora Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

Przedmiotem jego codziennej praktyki jest diagnostyka i leczenie chorób tętnic i żył kończyn dolnych, tętnic szyjnych oraz tętniaków aorty, zarówno metodą klasyczną (otwartą) i wewnątrznaczyniową (małoinwazyjną).

umów wizytę

chirurg naczyniowy

Chirurg ogólny

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie kliniczne zdobywał dzięki pracy w Klinice Chirurgicznej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2022 r. dołączył do zespołu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, gdzie w Centrum Nowotworów Przewodu Pokarmowego w Oddziale Chirurgii Onkologicznej kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Marka Bębenka i rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Poza pracą kliniczną jest również autorem licznych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, w tym zagranicznych.

W swojej pracy zawodowej chirurga poświęca szczególną uwagę diagnostyce i leczeniu operacyjnym chorób tarczycy i przytarczyc, w tym nowotworowych (tytuł dr n. med. Uzyskał dzięki rozprawie doktorskiej nt. nowotworów tarczycy), leczeniu operacyjnemu chorób przewodu pokarmowego (przepuklin brzusznych, pęcherzyka żółciowego, guzów nowotworowych przewodu pokarmowego), diagnostyce USG jamy brzusznej, tarczycy i tętnic szyjnych oraz operacji żylaków kończyn dolnych i zmianom skórnym.

umów wizytę

chirurg ogólny i ultrasonografista

Dietetyk

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ukończyła studia podyplomowe w zakresie „ Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych”,   „ Żywienie kliniczne z elementami dietetyki i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych” oraz „ Kurs leczenia żywieniowego dla członków zespołów żywieniowych” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.  Współpracuje z Fundacją „Salemander” zajmującą się pacjentami z chorobami nerwowo-mięśniowymi, prowadzi konsultacje dietetyczne na Warsztatach dla DMD.  Posiada specjalizację w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Swoje doświadczenie nabywała w  Klinicznym Oddziale Endokrynologicznym z Pododdziałem Diabetologii i Chorób Metabolicznych 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Jest certyfikowanym „ Edukatorem w cukrzycy”, bierze udział w kursach i szkoleniach z zakresu dietetyki i żywienia klinicznego.

Do pacjentów podchodzi indywidualnie, a do żywienia racjonalnie, opierając się na zaleceniach klinicznych i najnowszych badaniach naukowych.

umów wizytę

dietetyk i doradca żywieniowy

Endokrynolog

endokrynolog

Fizjoterapeuci

Fizjoterapeutka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Pracę z pacjentami łączy z pracą naukową z zakresu Medycyny Fizykalnej. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym AWF we Wrocławiu. Szczególną uwagę przykłada do rozwoju świadomości przyszłych fizjoterapeutów, by rozumieli, co w rzeczywistości oznacza traktować pacjenta holistycznie, a także z należytą uwagą, empatią i wiedzą. Jej badania naukowe poszerzają wiedzę na temat wpływu elektroterapii, elektrostymulacji i laseroterapii na powrót funkcji układu mięśniowo-nerwowego po urazach, porażeniach i zapaleniach nerwów i mięśni. Szczególnie bliska jest jej elekrodiagnostyka i elektrostymulacja nerwów i mięśni w przypadkach m.in. porażenia nerwu twarzowego, Bella, w zespole cieśni nadgarstka, w zanikach mięśni, przed i po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolan, ACL, w uroginekologii.

Z pasją zajmuje się fizjoestetyką, czyli zabiegami z zakresu fizjoterapii w celu modelowania i rewitalizacji ciała, poprawy urody, jędrności skóry i przeciwdziałania starzeniu się. Wykonuje szereg zabiegów, w tym specjalistyczną elektrostymulację mięśni twarzy w celu uzyskania ich prawidłowego napięcia, ukrwienia, odżywienia i relaksacji. Wynikiem tych zabiegów jest odmłodzony, zdrowy wygląd ze skutkiem bezoperacyjnego liftingu twarzy.

Fizjoestetykę łączy z fizjoterapią stomatologiczną i fizjoterapią stawów skroniowo-żuchwowych, bo piękny wygląd to pozbawione napięć stawy i brak bólu.

umów wizytę

fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej, wad postawy i zespołów bólowych kręgosłupa w oparciu o terapię metody Vojty.

Swoje doświadczenie nabywał w pracy w SWS Branice na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, WSZN im. Św. Jadwigi w Opolu na Oddziale Neurologii, prywatnej praktyce oraz praktykach terapeutycznych w Heidelbergu, Pradze, Siegen i Frankfurcie nad Menem.

Jest wykładowcą kursów terapeutycznych metody Vojty dla dorosłych organizowanych przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu.

Zajmuje się fizjoterapią dzieci i dorosłych z zaburzeniami ruchowymi wynikającymi z przebytej choroby, urazu czy skoliozy. Wykonywany zawód jest także jego pasją, dlatego do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, z takim samym zaangażowaniem i zainteresowaniem. Poszukuje odpowiedniej drogi terapii, która pozwoli nie tylko na wyleczenie dolegliwości, ale przede wszystkim ich przyczyn.

umów wizytę

fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z Ośrodkiem Profilaktyki i Rehabilitacji Creator we Wrocławiu oraz z 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, gdzie pracuje jako kierownik zespołu fizjoterapeutów w Klinice Chirurgii Naczyniowej.

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, w tym m.in. terapii wisceralnej, terapii punktów spustowych, mięśniowo-powięziowej terapii miednicy i kręgosłupa lędźwiowego, kompleksowej diagnostyki i terapii stawu barkowego oraz współczesnych metod diagnozy i leczenia tkanek miękkich.

Specjalizuje się w pracy z pacjentami chirurgicznymi, naczyniowymi, bólowymi, jak również z pacjentami przybywającymi w długotrwałym napięciu i stresie. W pracy z pacjentem najważniejsze dla niego jest holistyczne traktowanie pacjenta i  indywidualne podejście do problemu.

W placówce będzie prowadził terapię manualną oraz wykonywał masaż klasyczny, sportowy i relaksacyjny.

umów wizytę

fizjoterapeuta

Gastroenterolog

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterolog.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu im. J. Korczaka we Wrocławiu, Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza, a następnie 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Członkini Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

umów wizytę

gastroenterolog

Hematolog

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, profesorem w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W latach 1985-87 i 1992-95 odbył staż naukowy w Laboratorium Cytologii Analitycznej Uniwersytetu Lyon we Francji, gdzie uzyskał stopień doktora. Odbył również studia w dziedzinie statystyki medycznej i epidemiologii na Uniwersytecie Paris XI oraz  2-semestralne studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem w Lille (Francja), gdzie od roku 2000 wygłasza corocznie wykłady z hematologii dla studentów Wydziału Stomatologii. W latach 2003-2004 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. Był również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

W ramach działalności lekarskiej zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób krwi, układu chłonnego i zaburzeń krzepnięcia.

umów wizytę

hematolog i internista

Kardiolodzy

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Lekarz z wieloletnim stażem klinicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ośrodku Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca, w Pracowni Echokardiografii. Pełnił również funkcję ordynatora w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Autor i współautor publikacji w czasopismach medycznych. Uczestniczył w licznych kongresach kardiologicznych krajowych i zagranicznych. Posiada akredytację indywidualną PTK II stopnia w zakresie echokardiografii.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

umów wizytę

kardiolog

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane w Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (w tym na stanowisku Zastępcy Ordynatora Klinicznego oddziału) w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i utratami przytomności, kwalifikacji do zabiegów eletrofizjologicznych oraz kontroli urządzeń wszczepialnych (stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji).

Konsultuje pacjentów z chorobami kardiologicznymi takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca, kołatania serca i utraty przytomności, wady zastawek serca.

Przeprowadza także kwalifikacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi serca, wykonuje szczegółowe badanie przezklatkowe ECHO serca oraz 24-48 godzinne badania Holter EKG. Posiada akredytację indywidualną PTK II stopnia w zakresie echokardiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

im ich przyczyn.

umów wizytę

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Nefrolog

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych. Szkolenie specjalizacyjne z nefrologii realizowała w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Od 2006 roku pracuje w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Obecnie jest Kierownikiem Stacji Dializ, gdzie na co dzień ma kontakt z pacjentami dializowanymi oraz w okresie przeddializacyjnym.

umów wizytę

nefrolog

Neurochirurg

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalista neurochirurg obecnie pracujący w Szpitalu Vital Medic w Kluczborku.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonaliłem w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych.

umów wizytę

neurochirurg

Neurolog

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Jest absolwentem  Wydziału Lekarskiego w Ukraińskiej Medyczno -Stomatologicznej Akademii w Połtawie, zakończonej uzyskaniem dyplomu lekarza. Dyplom nostryfikował na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Staż podyplomowy odbył w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Ukończył również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii i obecnie pracuje na Oddziale Neurologii w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Odbył też liczne staże i kursy doskonalące w dziedzinie neurologii. Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Dolnośląskiego Towarzystwa Neurologicznego.
umów wizytę

neurolog

Ortopeda

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1997 r.

W latach 2000-2004 odbywał szkolenie specjalizacyjne w Klinice Ortopedii i Traumatologii WAM w Łodzi, a w latach 2005-2021 był związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie pełnił również funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Ortopedii.

W latach 2004-2005 brał udział w misji wojennej „Enduring Freedom” w Afganistanie, gdzie dzięki współpracy z 325th Field Hospital US Army oraz 924th Medical Support Group Republic of Korea miał możliwość zbierać doświadczenie z zakresu leczenia wojennych obrażeń narządu ruchu. W roku 2008 uzyskał tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zajmuje się głównie endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego, chirurgią stopy oraz traumatologią narządu ruchu.

Poszerza swoją wiedzę o nowe metody i techniki leczenia, uczestnicząc regularnie w kursach i szkoleniach oraz sympozjach organizowanych w Polsce i na świecie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr).

umów wizytę

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pulmonolog

Od dwudziestu lat jest zawodowo związana z 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, gdzie aktualnie pełni funkcję zastępcy Ordynatora Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Od wielu lat współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (dawniej Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc) jako konsultant w ramach tamtejszej Poradni, a także z Ośrodkiem Wentylacji Domowej VitalAire (dawniej Ventamed), sprawując opiekę nad chorymi z zaawansowaną niewydolnością oddechową, korzystającymi z respiratorów.

Od początku pandemii pracuje z pacjentami zakażonymi COVID 19 w szpitalu oraz z ozdrowieńcami, po przebytej chorobie w ramach opieki poradnianej.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kolejnych konferencjach naukowych i certyfikowanych kursach, np. wentylacji nieinwazyjnej, czy USG płuc i opłucnej.

umów wizytę

pulmonolog

Urolog

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Urologicznego 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Członek European Board of Urology oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Ukończył z wyróżnieniem Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Autor i współautor publikacji w liczących się czasopismach medycznych. Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą analizy metabolomicznej w diagnostyce raka nerki. Uczestniczył w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych. Pełnił funkcję Szefa Służby Zdrowia PKW misji pokojowej ONZ w Syrii.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego (m.in. choroby nowotworowe, łagodny rozrost prostaty, kamica układu moczowego, stany zapalne układu moczowego, zaburzenia płodności i funkcji seksualnych). Specjalizuje się w małoinwazyjnych technikach leczenia kamicy moczowej oraz onkologii urologicznej.

umów wizytę

urolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalista urolog, posiada tytuł FEBU. Obecnie pracuje na Oddziale Urologicznym  4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej. Uzyskał również tytuł doktora nauk medycznych skupiając się na leczeniu nowotworów pęcherza moczowego.
Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).
Swoją wiedzę poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu leczenia nowotworów układu moczowego, kamicy układu moczowego oraz biorąc udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zabiegowym chorób nowotworowych układu moczowego, kamicy układu moczowego a także innych schorzeń z zakresu urologii takich jak leczenie infekcji układu moczowego, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i innych.

umów wizytę

urolog

Prywatna przychodnia medyczna we Wrocławiu. Lekarze specjaliści

PLATINUM Centrum Medyczne
ul. Księcia Witolda 47
50-202 Wrocław

we care

we care

NAJWAŻNIEJSZE LINKI

LEKARZE SPECJALIŚCI

SPECJALIZACJE