Lekarze specjaliści – Platinum Centrum Medyczne

Wybierz lekarza specjalistę:

Hematolog

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, profesorem w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W latach 1985-87 i 1992-95 odbył staż naukowy w Laboratorium Cytologii Analitycznej Uniwersytetu Lyon we Francji, gdzie uzyskał stopień doktora. Odbył również studia w dziedzinie statystyki medycznej i epidemiologii na Uniwersytecie Paris XI oraz  2-semestralne studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem w Lille (Francja), gdzie od roku 2000 wygłasza corocznie wykłady z hematologii dla studentów Wydziału Stomatologii. W latach 2003-2004 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. Był również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

W ramach działalności lekarskiej zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób krwi, układu chłonnego i zaburzeń krzepnięcia.

umów wizytę

hematolog i internista

Prywatna przychodnia medyczna we Wrocławiu. Lekarze specjaliści

PLATINUM Centrum Medyczne
ul. Księcia Witolda 47
50-202 Wrocław

we care

we care

NAJWAŻNIEJSZE LINKI

LEKARZE SPECJALIŚCI

SPECJALIZACJE