Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), w PLATINUM CENTRUM MEDYCZNYM, którego właścicielem jest Platinum Medical Center Sp. z o.o., ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

– Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

– Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie i zakresu i rodzaju
 dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przechowywania.

– Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub
 rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

– Ordynacja podatkowa.

Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinum Medical Center Sp. z o.o., ul. Ks. Witolda 49/28, 50-202 Wrocław, NIP: 8982260591, Regon 387127539, KRS: 0000862185.
Kontakt do administratora danych osobowych: biuro@platinum-cm.pl lub na adres siedziby administratora j.w..

Dane osobowe


Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:


– objęcia opieką medyczną,– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do systemu rejestracji on-line,– sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem form płatności online,– dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,– obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,– archiwizowania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


– dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii,
– sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych (prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze
względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa),

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej),

– przenoszenia danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.


Informacja o dobrowolności podania danych


Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze
względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Polityka cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.platinum-cm.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez Platinum Medical Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Witolda 49/28, 50-202 Wrocław zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Platinum-cm.pl plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Co to są pliki Cookies?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła.

W jakim celu strona internetowa www.platinum-cm.pl korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Umożliwiają również badanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Przykłady wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej www.platinum-cm.pl:

– dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,

– mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics


– wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,


– mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,


– dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google

Jakich plików Cookies używamy?


Na stronie Platinum-cm.pl mogą być używane następujące rodzaje plików Cookies:
– sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

– stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
– pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, Google Analytics itp.).

Czy można zrezygnować z akceptowania plików Cookies?


Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, za pomocą ustawień w przeglądarce, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików Cookies. Warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.platinum-cm.pl.

Więcej informacji o plikach Cookies na https://wszystkoociasteczkach.pl/

Prywatna przychodnia medyczna we Wrocławiu. Lekarze specjaliści

PLATINUM Centrum Medyczne ul. Księcia Witolda 47 50-202 Wrocław

we care

we care

NAJWAŻNIEJSZE LINKI

LEKARZE SPECJALIŚCI

SPECJALIZACJE